Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản

Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện - Chapter 44

[Cập nhật lúc: 14:32 31/10/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 1
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 2
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 3
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 4
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 5
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 6
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 7
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 8
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 9
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 10
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 11
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 12
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 13
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 14
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 15
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 16
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 17
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 18
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 19
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 20
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 21
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 22
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 23
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 24
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 25
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 26
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 27
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 28
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 29
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 30
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 31
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 32
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 33
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 34
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 35
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 36
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 37
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 38
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 39
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 40
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 41
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 42
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 43
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 44
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 45
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 46
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 47
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 48
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 49
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 50
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 51
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 52
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 53
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 54
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 55
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 56
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 57
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 58
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 59
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 60
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 61
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 62
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 63
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 64
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 65
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 66
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 67
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 68
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 69
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 70
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 71
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 72
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 73
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 74
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 75
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 76
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 77
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 78
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 79
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 80
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 81
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 82
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 83
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 84
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 85
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 86
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 87
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 88
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 89
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 90
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 91
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 92
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 93
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 94
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 95
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 96
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 97
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 98
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 99
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 100
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 44 - Trang 101
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Nguyễn Tiến Lee
Nguyễn Tiến Lee Cấp 5
Chắc con vợ r
Một chap nữa r ngủ
Một chap nữa r ngủ Cấp 5
Nữ người nhện? Shiraori là chị sao??
MỘT LÒNG tu tiên
MỘT LÒNG tu tiên Cấp 4
T thấy có mùi r nha như thg cha thì bộ xương già kia nó cay lắm đây emo
caine Horatio
caine Horatio Cấp 4
cha nào con nấy
Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy Cấp 5
Cái mùi này cái mùi quen lắm kkkk
Mai Mai Hoa Anh Túc
Mai Mai Hoa Anh Túc Cấp 5
Nghe mùi lắm. Lại.... vk linh mục thôi
Sad
Sad Cấp 4
Mai Mai Hoa Anh Túcđúng là main có 1 em bên linh mục nhưng vip hơn và ko phải con này. Vk bên linh mục của main là top 1 trg, sau thành saint of the star. =))))
Vĩnh Hằng Đạo Tôn
Vĩnh Hằng Đạo Tôn Cấp 4
SadSaint of the star là sao v?
Sad
Sad Cấp 4
Vĩnh Hằng Đạo Tônlà thánh của các vì sao á, 1 số tên của các vị thánh dịch sang tiếng việt nghe hơi kì nên t ghi theo bản TA là saint of cái gì đó á
Vĩnh Hằng Đạo Tôn
Vĩnh Hằng Đạo Tôn Cấp 4
SadCảm ơn nha
pii Pii_
pii Pii_ Cấp 4
emoCha chuyền con nối
Hayato Kuro
Hayato Kuro Cấp 5
Feer biết feer tức lắm
Kiến gái chat x
Kiến gái chat x Cấp 4
Rồi xong theo cha mày luôn
Rasshaka
Rasshaka Cấp 3
Hnhu đây là vợ main sau này thì phải 
Tôi đọc bên web hàn dùng gg dịch nên chỉ loáng thoáng biết thôi
p
p Cấp 5
Rasshakakhông đây chỉ là nhân vật phụ thôi, vợ main bên vùng đất thánh là lethe xuất hiện sau kỳ 1
Thanh Tẩy
Thanh Tẩy Cấp 4
emo nối gót cha
The Captain
The Captain Cấp 5
Rồi rồi tới công chuyện rồi, tử linh học viện đụng độ thánh viện
Thăng Hán
Thăng Hán Cấp 5
Cha truyền thì con nối thôi
k K
k K Cấp 5
Rồi xong chuẩn bị lần 2 nữa emo
hacker lỏd
hacker lỏd Cấp 5
Tiếp bước ôg cha