Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 1
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 2
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 3
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 4
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 5
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 6
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 7
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 8
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 9
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 10
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 11
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 12
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 13
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 14
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 15
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 16
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 17
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 18
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 19
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 20
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 21
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 22
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 23
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 24
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 25
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 26
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 27
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 28
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 29
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 30
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 31
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 32
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 33
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 34
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 35
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 36
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 37
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 38
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 39
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 40
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 41
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 42
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 43
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 44
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 45
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 46
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 47
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 48
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 49
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 50
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 51
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 52
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 53
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 54
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 55
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 56
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 57
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 58
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 59
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 60
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 61
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 62
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 63
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế chap 216 - Trang 64
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
UwU Highderlight
UwU Highderlight Cấp 4
Highderlight
nettruyen prok
nettruyen prok Cấp 5
vc thật
Nghèo Đế
Nghèo Đế Cấp 4
Mấy cây được một chén cơm không emo
Thái Linh
Thái Linh Cấp 4
Nghi lắm =)) có bộ phim Hàn Quốc trên tàu bay đã từng dùng người chết làm phân bón cho cây sinh trưởng
THỦ TƯỚNG VERES
THỦ TƯỚNG VERES Cấp 4
Thái LinhSau đó thg con ốc cặc hiếp dâm con mẹ múp rụp của nó luôn
Huy Boi
Huy Boi Cấp 5
THỦ TƯỚNG VERESVcl phim j vậy
THỦ TƯỚNG VERES
THỦ TƯỚNG VERES Cấp 4
Huy BoiKo nhớ nhưng phim kể về 1 con tàu lênh đênh giữa biển sau đó nó bay lên trời
Huy Boi
Huy Boi Cấp 5
THỦ TƯỚNG VERESemo wtf ảo ma vậy
THỦ TƯỚNG VERES
THỦ TƯỚNG VERES Cấp 4
Huy BoiChịu lâu lắm r ko nhớ
ko tên
ko tên Cấp 4
Huy BoiPhim kể về một ông hạ nghị viện và con trai ông cùng đại ca giang hồ đi cùng và một cặp vợ chồng cùng với nhiều người hành khách khác. Ông hạ nghị viện thấy vợ của cặp vợ chồng ngon quá nên đại ca giang hồ bảo là sẽ đi thương lượng với ông chồng nhưng ông chồng ko đồng ý liền bị giết. Bắt về cho ông và đại ca giang hồ hiếp xong cậu con trai thấy thế nên cũng hiếp. Sáng hôm sau thì mọi người dậy và nhận ra rằng con tàu bay lên trời rồi. Thế là mọi người hoảng loạn ăn hết đồ ăn thì ăn thịt người rồi lúc đại ca giang hồ định giết cô vợ đã từng hiếp thì cô nói là con có thai rồi thế là đại ca giang hồ liền nâng niu bụng cô. Đúng lúc đó cậu con trai cũng chạy đến và bảo đó là con của anh ấy rồi hai bên đánh nhau ông đại ca giang hồ bị giết. Trước đó có một ông già kì lạ lúc mội người giết nhau để tranh giành đồ ăn thì ông lại thu xác người và lấy để trồng cây, ông cũng có duy nhất một con gà. Trước lúc cậu con trai với đại ca gianh hồ đánh nhau thì ông hạ nghị viện đã chết và ông già cũng nói với cô gái và giao cho cô gái rồi hôm sau ông già để lại một xô thịt người và cô đuổi theo vết máu thì thầy biến mất ở cạnh tàu. Trở lại với thực tại, vì quá đói, cậu con trai định ăn con gà thì cô vợ ngăn cản thế là cậu liền chậy đi ăn thịt ông hạ nghị viện nhưng quá thối nên cậu xô ngã cô vợ và định ăn con gà duy nhất nên cô vợ đành đánh chết cậu con trai. Cùng lúc đó cô cũng phát hiện ra con gà cũng có đẻ ra một quả trứng. Chớp mắt 18 năm trôi qua thì cậu con trai lớn lên 18 tuổi và cũng có nhiều rau, chim, gà và trong lúc đang ăn, con trai của cô sờ lên đùi cô và định sờ vào sâu bên trong, thì cô thầy vậy nên đứng dậy chạy và con trai của cô cũng chạy theo (cả hai đều vừa chạy vừa cười như cô vợ đã đông ý vì trái đất còn mỗi hai người 1 nam, 1 nữ) . kết phim thì cảnh quay lùi ra xa trái đất và chúng ta thấy còn mỗi con tàu bay đó, còn cả trái đất thì biến thành hai màu xnh nước biển là biển và màu xanh lá cây là phần đất liền.
Huy Boi
Huy Boi Cấp 5
ko tênPhim sếch trá hình à bro cho xin tên cáiemo
ko tên
ko tên Cấp 4
Huy BoiKo nhớ xem review phim lâu lắm rồi.
Sách Truy Lồn
Sách Truy Lồn Cấp 5
emocấn
Vương_Lương
Vương_Lương Cấp 5
Mọi người đều sẽ chết
No Name
No Name Cấp 5
Vương_LươngƠ hổ ca
Ng tạo ra hệ thống
Ng tạo ra hệ thống Cấp 5
No NameHổ ngu chứ ca gì emo
No Name
No Name Cấp 5
Ng tạo ra hệ thốngemo
Khánh Lin
Khánh Lin Cấp 4
💀💀💀223021222024
Ngơ
Ngơ Cấp 5
Có truyện này hay như bộ này k ae
Uyê
Uyê Cấp 5
cũng đúng , tuy mất nhân tính nhưng còn hơn là tất cả đều chết
Cc Cc
Cc Cc Cấp 5
UyêĐây là mấy cái xác đã chết thu gom lại, vì trời lạnh nên máu thịt đc bảo quản nguyên vẹn, có thêm giáo sư sử lý nhiệt độ xác chết nữa thì đúng là phân bón đúng nghĩa
Dong Dong Han
Dong Dong Han Cấp 4
emoemo
Lêu Lêu
Lêu Lêu Cấp 5
Vcc tà ma còn hơn bọn tà ma emo
Ahihi Baka
Ahihi Baka Cấp 5
thấy chưa emo
Mazztt Zzz
Mazztt Zzz Cấp 5
emo
Phong Sát
Phong Sát Cấp 3
emoVãi ạ
Song Kê Xuất Sơn -Hạ
Song Kê Xuất Sơn -Hạ Cấp 5
Làm phân bón vẫn tốt hơn là thức ăn cho mèo..
emo