Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 1
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 2
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 3
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 4
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 5
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 6
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 7
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 8
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 9
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 10
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 11
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 12
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 13
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 14
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 15
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 16
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 17
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 18
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 19
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 20
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 21
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 22
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 23
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 24
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 25
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 26
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 27
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 28
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 29
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 30
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 31
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 32
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 33
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 34
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 35
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 36
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 37
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 38
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 39
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 40
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 41
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 42
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 43
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 44
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 45
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 46
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 47
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 48
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 49
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 50
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 51
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 52
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 53
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 54
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 55
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 56
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 57
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 58
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 59
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 60
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 61
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 62
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 63
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 64
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 65
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 66
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 67
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 68
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 69
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 70
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 71
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 72
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 73
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 74
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 75
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 76
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện chap 80 - Trang 77
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Quỷ Diện
Quỷ Diện Cấp 5
Húp ko còn 1 giọt luôn :))
Kuma Kuma
Kuma Kuma Cấp 5
Ròi xong, hốt đến cọng lông cũng không còn
Gấu
Tha Hóa Tiên Đế
Tha Hóa Tiên Đế Cấp 5
Kuma Kumagấu này CUTE
về nuôi
chẹp chẹp~~
sau THỊT
Khà khà khà~~~~~
Kuma Kuma
Kuma Kuma Cấp 5
Tha Hóa Tiên ĐếMơ tưởng, đừng hòng
Gấu
Tha Hóa Tiên Đế
Tha Hóa Tiên Đế Cấp 5
Kuma KumaTHA HÓA người xong là ta THOẢI MÁI làm những gì TA THÍCH~~
Kuma Kuma
Kuma Kuma Cấp 5
Tha Hóa Tiên Đế*miễn nhiễm
Gấu
Tha Hóa Tiên Đế
Tha Hóa Tiên Đế Cấp 5
Kuma Kumacưỡng ép làm tại chổ luôn ~~
Kuma Kuma
Kuma Kuma Cấp 5
Tha Hóa Tiên Đế*cuỡng ép thất bại
Gấu
Tha Hóa Tiên Đế
Tha Hóa Tiên Đế Cấp 5
Kuma Kumachậc chậc!!!
Người càng chống cự thì ta càng HỨNG THÚ~
Bậc thầy người lạ
Bậc thầy người lạ Cấp 5
Tha Hóa Tiên ĐếÔng bĩnh tĩnh một chút cho mượn cái master ball nè emo
Tha Hóa Tiên Đế
Tha Hóa Tiên Đế Cấp 5
Bậc thầy người lạmlem mlem~~
lại thêm 1 đứa để thịt ~
chẹp chẹp~
Bậc thầy người lạ
Bậc thầy người lạ Cấp 5
Tha Hóa Tiên ĐếTừ từ đã có gì đó sai sai... , ak đúng rồi cho thêm chai dầu ăn nè
Tha Hóa Tiên Đế
Tha Hóa Tiên Đế Cấp 5
Bậc thầy người lạchẹp chẹp~~
Nam Nữ ta điều ăn
Nam thì thông..~~
Nữ thì bách....~~
Giới tính ta linh hoạt nên người khỏi lo~~
Gia Quân Tiểu Bối
Gia Quân Tiểu Bối Cấp 4
Tha Hóa Tiên Đếemoemo
Tha Hóa Tiên Đế
Tha Hóa Tiên Đế Cấp 5
Gia Quân Tiểu Bốichẹp chẹp ~~
zzzzzzzzz
zzzzzzzzz Cấp 5
Tha Hóa Tiên Đếemo
Tha Hóa Tiên Đế
Tha Hóa Tiên Đế Cấp 5
zzzzzzzzzmlem mlem~~
Zero Two
Zero Two Cấp 5
Tha Hóa Tiên ĐếVô phương cứu chữa emo
Tha Hóa Tiên Đế
Tha Hóa Tiên Đế Cấp 5
Zero TwoĐể ta chữa cho ngươi ~~
chẹp chẹp ~~
Zero Two
Zero Two Cấp 5
Tha Hóa Tiên Đếemo
Hứa Minh
Hứa Minh Cấp 4
Nói trúng tim đen ko giận cho đcemo
Huy
Huy Cấp 5
Mai vn mình chiêu mộ mấy thằng trung quốc qua vn vẽ hentai thì thôi khỏi phải bàn
Kuma Kuma
Kuma Kuma Cấp 5
HuyVấn đề là bọn tung của (đa phần bị tẩy não) có lòng tự hào dân tộc cao, và cực kỳ coi thường người nước khác, bọn nó không chịu đâu, với lại bọn nó giàu hơn VN mình (rất nhiều có thể nói là gấp trăm lần), giá trị đồng tiền cũng không bằng, chất lượng cuộc sống cũng không bằng, muốn bọn nó toàn tâm toàn ý qua VN vẽ thì chắc chỉ mướn được mấy thằng hạn 3 để vẽ thôi, cơ mà VN mình cũng có luật cấm sản phẩm đồi trụy chỉ là không làm gắt như TQ thôi
Gấu
M nhìn cái cầy gì
M nhìn cái cầy gì Cấp 5
Kuma KumaNói đùa thôi chứ bạn nghĩ thật à :))
Kuma Kuma
Kuma Kuma Cấp 5
M nhìn cái cầy gìDương nhiên, không thì sao gấu cmt như vậy
Gấu
Hài cốt Đại nhân
Hài cốt Đại nhân Cấp 4
Mấy ông tung gủa toàn nhân tài vẽ hen nhưng lại ko vẽ emo
Linh Âm Đạo Sư
Linh Âm Đạo Sư Cấp 5
Hài cốt Đại nhânKo đx phép vẽ đấy, bên trung vẽ hen mà bị hốt phát là ngồi nhà đá đấy chả sướng gì đâu
Kuma Kuma
Kuma Kuma Cấp 5
Hài cốt Đại nhânTụi nó bị luật pháp cấm vẽ, có vẽ đấy nhưng không dám đăng lên mạng xã hội vì bên nó, internet bị nhà nước quản lý 100%, đăng thì chỉ cần vài phút là bài viết bị cưỡng chế gỡ liền, còn tác giả thì lên đồn cảnh sát viết biên bản, mấy cái hen trung quốc bạn kiếm được chủ yếu là từ Đài Loan hoặc mấy nước khác làm chứ hen từ TQ là số 0 chả có ai đủ điên mà vi phạm đâu 
Gấu
ĐẠI ĐẾ LDM
ĐẠI ĐẾ LDM Cấp 4
emo
Shark
Shark Cấp 5
Mé tại sao ôg vẽ này lại ở tq chứ phí đi một nhân tài vẽ hen r emo
Thần miu đại đạo
Thần miu đại đạo Cấp 5
Sharkbộ ta chặt củi 10 năm , ta kẹt 1 ngày 1000 năm vs bộ vai ác sư tôn mấy ông tg bộ đấy ms gọi là ko vẽ hen đúng phí tài emo
Shark
Shark Cấp 5
Thần miu đại đạođúng là cái tq chết tiệt mà làm mất đi nhân tài vẽ hen
xMUSIC BOX
xMUSIC BOX Cấp 4
lol main này có vợ ko anh em. Chắc t nghĩ là không
Leezay
Leezay Cấp 4
xMUSIC BOXnhiều vợ lắm nhé, sau mấy ẻm đang bị lợi dụng này thành vợ hết 80-90%
Huy
Huy Cấp 4
LeezayỦa nhớ hệ thống giao nhiệm vụ giết nhỏ này mà main cuối cùng ko làm à?
Leezay
Leezay Cấp 4
Huynó chọn nv ko giết nhé
Thẫm Nhị Lô
Thẫm Nhị Lô Cấp 5
HuyNó có 2 nv 1 là thu phục , 2 là giết , nó chọn thu phục
REMIND
REMIND Cấp 5
Leezayủa mà hai em dầu lão tác cho ra chuồng gà rồi àemo
Leezay
Leezay Cấp 4
REMINDsau này mới gặp lại, tất cả đều sẽ có đất diễn hết miễn là nó liên quan đến CTC
nh dV
nh dV Cấp 5
xMUSIC BOXNgta vợ cả ông kêu k vợ hetttcuu 🐧
Thỏ Ngoan
Thỏ Ngoan Cấp 5
REMIND1 nhỏ đi nhập môn vào tông môn chuyên về đan dược 1 nhỏ thì ở cố gia
Tâm Tố Tiên
Tâm Tố Tiên Cấp 5
Thỏ Ngoancon nhất thể song hồn hài vl :)), ma tu nhma yếu như chóa
Thỏ Ngoan
Thỏ Ngoan Cấp 5
Tâm Tố TiênNó giống như cái lò luyện đan thôi
V V
V V Cấp 5
Thỏ Ngoanminh không là vợ cả
Thỏ Ngoan
Thỏ Ngoan Cấp 5
V VCon nào nó có qua lại sau này đều là vợ
pdmih
pdmih Cấp 5
Thỏ Ngoanvl thế em nó cx thành vợ ah
Thỏ Ngoan
Thỏ Ngoan Cấp 5
pdmihPhải e ruột đếch đâu mà lo, nói chung main nhiều vợ
Thường Tiếu
Thường Tiếu Cấp 5
me trai dau thai cung 0 het theo nghia den
Bạch Trạch tám ix
Bạch Trạch tám ix Cấp 5
Haizzzzz.... nữ nhân vẫn là mềm lòng !!!! Nhưng đối diện với lão Cố mà dám cương thì chỉ có bị đánh cho bay màu thôi !!! Ha ha ha ha ha ha ha emo
Salker Diệp
Salker Diệp Cấp 4
Bạch Trạch tám ixBị thịt hết lần r emo
TTB - Mèo Tu Tiên
TTB - Mèo Tu Tiên Cấp 4
Thể diện cái dell gì ))emo
Lợi Gia Bảo
Lợi Gia Bảo Cấp 5
:)) phản diện cũng cần thể diện à ta sau này nó cũng vứt con này mà thương yêu đell dì đau
Mmb
Mmb Cấp 5
Lợi Gia Bảo Về sau con này làm vợ mà
Thích xao lol
Thích xao lol Cấp 5
Con vợ mà biết bị phản diện chửi hơi nhiều thế thì chắc tức hộc máu chết quá, t để ý là bị chửi ít nhất 3 lần rồi emo
Tổ Ma
Tổ Ma Cấp 4
Khoá mõm ngay từ phút ban đầu :))
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 5
Mõm mõm mõm