Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 1
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 2
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 3
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 4
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 5
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 6
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 7
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 8
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 9
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 10
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 11
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 12
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 13
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 14
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 15
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 16
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 17
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 18
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 19
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 20
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 21
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 22
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 23
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 24
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 25
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 26
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 27
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 28
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 29
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 30
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 31
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 32
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 33
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 34
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 35
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 36
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 37
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 38
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 39
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 40
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 41
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 42
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 43
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 44
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 45
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 46
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 47
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 48
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 49
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 50
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 51
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 52
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 53
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 54
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 55
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 56
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 57
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 58
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 59
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 60
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 61
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 62
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 63
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 64
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 65
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 66
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 67
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 68
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 69
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 70
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 71
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 72
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 73
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 74
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 75
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 76
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 91 - Trang 77
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
HOA KAY
HOA KAY Cấp 5
Ad ơi lỗi chap t
Haha Hehe
Haha Hehe Cấp 4
HOA KAYui t tưởng mỗi t bị
Donytran
Donytran Cấp 4
Tên truyện là lời của nữ 9 nói với các con của mình chứ không phải hoàng đế nên nếu dịch đúng thì phải là "Ta sẽ nuôi dạy (các) con thật tốt ở kiếp này, thưa Bệ hạ"