Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 1
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 2
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 3
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 4
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 5
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 6
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 7
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 8
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 9
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 10
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 11
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 12
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 13
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 14
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 15
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 16
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 17
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 18
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 19
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 20
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 21
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 22
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 23
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 24
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 25
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 26
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 27
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 28
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 29
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 30
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 31
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 32
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 33
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 34
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 35
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 36
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 37
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 38
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 39
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 40
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 41
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 42
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 43
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 44
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 45
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 46
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 47
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 48
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 49
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 50
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 51
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 52
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 53
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 54
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 55
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 56
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 57
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 58
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 59
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 60
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 61
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 62
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 63
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 64
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 65
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 66
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 67
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 68
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 69
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 70
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 71
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 72
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 73
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 74
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 75
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 76
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 77
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 78
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 79
Ta sẽ nuôi dạy con của ngài thật tốt, bệ hạ! chap 90 - Trang 80
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Sốp bán quần
Sốp bán quần Cấp 4
T đã skip từ chap 34 qua chap này và mới nhận ra một điều là nu9 cũng có ngựcemo
Buồi Tiên Tôn
Buồi Tiên Tôn Cấp 5
Sốp bán quầnemo bro chợt nhận ra khi đang ở ss1 nhảy lên SS3 thì nó phải khác
Phong Vân
Phong Vân Cấp 4
ai cũng dc chỉ cần k phải tk hoàng đế
Phong Vân
Phong Vân Cấp 4
dm tk chóa hoàng đê
Họ Tên
Họ Tên Cấp 4
Nếu xét thằng này như một vị vua thì nó lại đang làm...quá tốt, còn như một người chồng người cha thì điểm nó âm vô cực cmnr. Cơ bản là cả 2 hoàng hậu (hh) không ai được phép nắm quá nhiều quyền lực để tránh gây hoạ, nhưng xét hh1 với hh2 (nữ chính) thì hh1 lại có quá nhiều sự hỗ trợ, trong khi khả năng tự thân lại không bao nhiêu, tức là nó dễ bị ảnh hưởng bởi quý tộc khác. Ở phía bên kia nu9 có ít người chống lưng hơn, trong khi 2 điểm yếu của nu9 là 2 thằng hoàng tử, tức là ngoài đức vua ra thì đ có ai kiểm soát hoàn toàn được 2 điểm yếu đó cả. Chưa kể việc nắm quyền kiểm soát nu9 cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát ngược lại thằng hoàng tử cả đề phòng nó làm loạn sau này. Dĩ nhiên đây là truyện lãng mạn chứ không phải truyện chiến lược trị quốc các thứ nên đứa vua cứ ăn đá đủ xây kim tự tháp thôi :))
 emo
Băng Nguyệt
Băng Nguyệt Cấp 5
Xin chào mọi người. Tui không biết mọi người là ai?Ở đâu? đang làm gì? nông thôn hay thành phố, đồng bằng hay miền núi, nghèo hay giàu, trai hay gái, già hay trẻ. Nhưng bạn nào đọc được những dòng này của tui thì tui xin chúc mọi người cùng gia đình, anh em họ hàng bạn bè gần xa của mọi người một cái tết mạnh khỏe, ấm áp, năm mới an khang thịnh vượng hạnh phúc viên mãn, năm mới có nhiều niềm vui gặp nhiều tài lộc, An Khang tươi trẻ như hoa, Phúc Lộc đưa nhau đến nhà, Vạn sự an nhiên Vạn sự lành. Chúc Mừng Năm Mới!!vì vậy nếu muốn hiệu lực kéo dài thì bạn hãy gửi lời chúc đến 4 bộ truyện khác nhé
Hiu Wi
Hiu Wi Cấp 4
Thồi truyện này ko na9 luôn cũng đc
Mary Jay
Mary Jay Cấp 4
Thằng tra nam này cút xéo khỏi người chị tao mau, mé có không giữ mất còn cái nịt, mê con tóc vàng thì mê cho trót, đừng có làm dơ môi của chị tao. Mé tức quá emo
Nguyễn Ny Nguyễn
Nguyễn Ny Nguyễn Cấp 4
Có khi nào hoàng đế là nam9 k .
Ăn Thịt Thỏ
Ăn Thịt Thỏ Cấp 5
Nguyễn Ny NguyễnNó đó..:(((( tẩy trắng cũng éo sạch nổi..tra nammmmmmmmmm
Iu Ethyria nhấttt
Iu Ethyria nhấttt Cấp 4
Nguyễn Ny NguyễnNghe ai bảo là ông Rohan kị sĩ tóc đỏ á
Lê Pha
Lê Pha Cấp 4
Ăn Thịt ThỏNghe đồn k có nam 9 và thằng vua này sẽ chết
Lan Trúc Anh
Lan Trúc Anh Cấp 4
Nguyễn Ny Nguyễnxin người
Móc Câu Hải Sản
Móc Câu Hải Sản Cấp 5
Sigh...*nạp đạn*