Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản

Kí Sự Hồi Quy - Chapter 78

[Cập nhật lúc: 16:32 10/03/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 1
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 2
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 3
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 4
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 5
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 6
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 7
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 8
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 9
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 10
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 11
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 12
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 13
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 14
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 15
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 16
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 17
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 18
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 19
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 20
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 21
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 22
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 23
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 24
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 25
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 26
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 27
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 28
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 29
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 30
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 31
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 32
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 33
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 34
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 35
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 36
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 37
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 38
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 39
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 40
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 41
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 42
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 43
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 44
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 45
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 46
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 47
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 48
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 49
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 50
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 51
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 52
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 53
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 54
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 55
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 56
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 57
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 58
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 59
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 60
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 61
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 62
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 63
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 64
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 65
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 66
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 67
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 68
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 69
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 70
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 71
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 72
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 73
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 74
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 75
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 76
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 77
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 78
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 79
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 80
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 81
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 82
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 83
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 84
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 85
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 86
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 87
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 88
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 89
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 90
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 91
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 92
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 93
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 94
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 95
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 96
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 97
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 98
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 99
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 100
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 101
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 102
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 103
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 104
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 105
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 106
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 107
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 108
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 109
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 110
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 111
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 112
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 113
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 114
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 115
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 116
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 117
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 118
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 119
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 120
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 121
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 122
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 123
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 124
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 125
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 126
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 127
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 128
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 129
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 130
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 131
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 132
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 133
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 134
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 135
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 136
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 137
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 138
Kí Sự Hồi Quy chap 78 - Trang 139
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Bậc Thầy Chơi Đỹ
Bậc Thầy Chơi Đỹ Cấp 4
Nó trở thành anh hùng thật mà nhưng là anh hùng tưởng niệm tháng về 2 lầnemo
Lệ Tiên Tử
Lệ Tiên Tử Cấp 4
chiêu trò này của thằng main hay ho vcl :))) Đầu tiên gọi nó ra vẽ cho nó cái bánh nướng thật đẹp. Danh hiệu, danh vọng, tiền tài và một con vợ đẹp. Thằng nào ngu thì sẽ vì nổi lòng tham mà dính bẫy

Vì được thằng mặt L main vẽ ra một tương lai tươi sáng ( mà vốn dĩ đéo baoh có thật ) nên thằng l kia tưởng bở mà sẵn sàng bán mạng để có được tương lai ảo kia.

Cái kết thì ai nhìn cũng biết, thằng kia nhập mộ trong sự cay cú, còn con crush tóc vàng mà nó ước được cưới về làm vợ... Không sao, giờ thằng main sẽ húp hộ :))) sẽ húp từ vú xuống loz từ loz lên vú. Và húp luôn cả cái chức to của ông bố vợ mà thằng kia luôn mong ước nữa.... 
emo
Tá
Cấp 5
Mạnh dạn đoán main sắp có pet rồng hoặc đại loại zemo
Đậu Tổng Tu Tiên
Đậu Tổng Tu Tiên Cấp 5
M dám bắt con của thằng main àemo
Ren Ren
Ren Ren Cấp 4
Spoil nha!
.
.
.
.
.
Main giữ lời hứa, thằng chả trở thành anh hùng, còn được dựng tượng cơ!
.
.
.
Nhưng mà anh hùng cũng có năm ba kiểu anh hùng, ổng thành anh hùng liệt sĩ! :3
Thỏ tu tiên
Thỏ tu tiên Cấp 4
Nếu t thất hứa thì m có thể giết t.....
Thề giỏi đấy, tới lúc m thất hứa nó chết cmnr emo
Ains
Ains Cấp 4
chấn bé đù
emo
lmao lmao
lmao lmao Cấp 5
Nghe nói tk main mai sau cua cả rồng ditme thật à
Mọt Truyện
Mọt Truyện Cấp 5
lmao lmaoCon lừa nào đó cũng cua dc rồng đấy thây
Thần Tình Ewwwww
Thần Tình Ewwwww Cấp 5
Mọt Truyệncòn có con nx emomà rồng trong đây biến thành ng đc chứ bên đó ...
Vinh
Vinh Cấp 4
Tôi sẽ biến anh thành thằng hề của kesslock
Dainn Huỳnh
Dainn Huỳnh Cấp 4
con bạo răm cx giống con rồng nhưng chắc k pk
Giáp Chơi Gay
Giáp Chơi Gay Cấp 5
:)) gòi đứa con nuôi đầu tiên của main :)) Dialuria
Ta là Tác giả
Ta là Tác giả Cấp 5
Thề chứ main mà mặc sét đồ đen này cộng thêm quả kính nhìn giống thorne vcl
Dương Vương
Dương Vương Cấp 5
emosắp có pet
Min
Min Cấp 5
Dương VươngVà vợemo
Dương Vương
Dương Vương Cấp 5
Minemo
So Phys
So Phys Cấp 4
tính ra cả truyện này chắc chỉ có mỗi cái con bên hội thiên nga đen với thằng main là não to thoi còn dou toàn bị tính kế emo
Meo Meo
Meo Meo Cấp 5
So PhysBị tính kế là khoing não to hả? Chuyện lạ vậy
So Phys
So Phys Cấp 4
Meo Meo.....🐧.....
giáp thống khổ
giáp thống khổ Cấp 5
So Physcòn thằng bên hội yamato nữa cũng làm main dính kế vài lần đấy
FBI
FBI Cấp 5
1 ng đã từng nói "nhưng kẻ có thể sống sót trên chiến trường đều là kẻ ác hoặc kẻ hèn,anh hùng luôn luôn phải chết",main hứa sẽ đưa thg này lên lm anh hùng,nên chắn chắc nó sẽ dell sống đc lâuemo
Thanh Tra
Thanh Tra Cấp 4
FBIxin name ảnh đại diện...