Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 1
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 2
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 3
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 4
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 5
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 6
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 7
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 8
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 9
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 10
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 11
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 12
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 13
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 14
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 15
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 16
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 17
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 18
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 19
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 20
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 21
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 22
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 23
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 24
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 25
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 26
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 27
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 28
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 29
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 30
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 31
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 32
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 33
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 34
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 35
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 36
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 37
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 38
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 39
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 40
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 41
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 42
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 43
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 44
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 45
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 46
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 47
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 48
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 49
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 50
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 51
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 52
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 53
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 54
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 55
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 56
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 57
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 58
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 59
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 60
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 61
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 62
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 63
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 64
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 65
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 66
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết chap 140 - Trang 67
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Phạm Hân
Phạm Hân Cấp 4
Có ai bt lịch ra chap của bộ này koemo
Mỏ quạ may mắn
Mỏ quạ may mắn Cấp 4
Sau khi xuất hiện ngầu lòi vs bộ quần áo hoàn toàn ms, rất ra dáng tổng tài bá đạo nhưng lại thành tổng tài bá ĐẢO. Đang yên lành nch vs nhau, xong nữ9 hỏi 1 câu, cùng vs cái mỏ hỗn của mk anh đã bồi một câu khiến cj nhà từ vui sang buồn. Hệ thống cx ko quên rắc thêm tí NGỌT NGÀO khi cho cj xem độ hảo cảm của anh. Thế là xuất hiện đc mấy chap thìlại bị đá ra chuồng gà. Ko bt nên thw hay thấy đáng đời đây. Liệu bh a sẽ quay trở lại và mỏ hỗn lợi hại hơn xưa hay dỗ đc cj nhà nhỉ:)))
Mà anh sẽ cùng bộ quần áo này tung tăng đến lúc end hay sẽ đc artist cho thay áo ms chứ lúc trc tui thấy hơi có mùi:))))
Yushino
Yushino Cấp 4
Sao tui kh vào đc truyen gi ho vậy ạemo
Phuanhuan
Phuanhuan Cấp 4
YushinoWeb cập nhật á bạnemo
bò biết nhảy hip hop
bò biết nhảy hip hop Cấp 4
từ ngày mẹ t thu đt đến giờ, t vẫn chưa hóng được cái end của bộ này =))) ê kh ấy ai spoil nhanh diễn biến tiếp theo cho t với chớ hóng quá nè
Linh La
Linh La Cấp 4
bò biết nhảy hip hopSang truyen gi ho đi bạn. Full rồi
Eira
Eira Cấp 3
Linh LaCho mình xin link với bạn , mình kiếm ko ra nốt
Ajmono
Ajmono Cấp 5
bò biết nhảy hip hopBộ này xem chill chill thôi , chứ ngôn tình đc vài chap , nghỉ lâu thế nhiều truyện ra lắm kiếm truyện ma mà đọc :)
Ăn thịt gà con
Ăn thịt gà con Cấp 4
bò biết nhảy hip hopNu9 tìm ra bằng chứng con nhỏ nguyên tác là phù thủy thì tóc xám hạ độc hấp hối đc nam9 cứu thấy sắp bị bại lộ nu9 nguyên tác triệu hồi nguyên con rồng tiêu diệt đế quốc nam9 vì lấy răng rồng làm thuốc giải cho nu9 cx hấp hối nốt nu9 sau cùng cũng nói cho nam9 mình xuyên không sau đó nam9 tỏ tình vs nữ9 r chết trong vòng tay nu9 bảng hệ thống hiện lên "bạn có muốn quay về" nu9 nhấn "OK" END
Plot twist: Hiện lên tới 2 bảng hệ thống
1"Bạn có muốn trở về"
2"Bạn có muốn quay ngược thời gian"
Nu9 quay trở lại buổi tiệc hoàng gia vội vàng chạy ra khu vườn gặp nam9 mới nhớ suýt bị nam9 cắt cổ ở đây mà thay vì kề kiếm lên cổ thì nam9 HÔN LÊN MÔI nu9 nhìn lại thì thấy số tim của nam9 đạt 100%
Su Lucky
Su Lucky Cấp 4
Linh Labạn cho mik hỏi truyen g hot là chữ hay truyện tranh ạ
emo
Em bé
Em bé Cấp 4
Ăn thịt gà conêy thế na9 là ông hoàng tử đk ???? lâu mới vào đọc lại đang hơi lú tại bỏ cx hơi lâu ời
Ăn thịt gà con
Ăn thịt gà con Cấp 4
Em béYa sur chắc chắc là như vậy rồi nam9 mà ai cx hỏi là bt cỡ nào rồi emo
Độc giả vãng lai
Độc giả vãng lai Cấp 4
bò biết nhảy hip hopTruyện chữ end rồi đó lên gg tìm đọc đi. Tóm tắt sơ sơ thì là
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vài chap nữa thằng loz anh cả mang con quỷ tóc hường đến chiếm spotlight trong chính buổi lễ trưởng thành của nữ9. Nữ9 đang trầm cảm vì bị phản bội và tuyệt vọng vì k thay đổi được kết cục thì phát hiện ra ly rượu trên tay có độc (nhờ item của anh thỏ)  nhưng vẫn uống luôn, sau đó mẻ ói máu quá trời quá đất. May mà có anh thỏ cứu kịp. Tỉnh dậy thì bị loz anh cả vu khống là tự biên tự diễn để ăn xin sự thương hại, bả lười giải thích nên nhận luôn. 

Sau đó Pen tình cờ phát hiện tóc hường k phải con người vì ả không có bóng.

Pen lúc này rén vãi chưởng...Con tóc hường giả làm người hầu vào phòng Pen tìm kiếm mảnh gương sự thật bị Pen phát hiện. Ả lật mặt luôn quay cái đầu 90° ra để hù Pen, lúc định tẩy não Pen thì pé người hầu Emily đứng đằng sau đập ả ngất. Pen nhân cơ hội chạy trối chết đến nhà anh thỏ kể rõ tình hình.

Sau bả và hoàng tử tìm sự thật bị giấu kín. "Nữ9 vốn chính là Pen thật sự, mang dòng máu pháp sư cổ đại kẻ thù không đội trời chúng với ác quỷ Leila. Pen nguyên tác luôn tìm cách để giết Leila cứu thế giới nhưng vì ả ta đã tẩy não người thân của Pen khiến Pen thất bại vô số lần và bị giết bị tổn thương liên tục đến khi linh hồn dần vụn vỡ, một mảnh vỡ linh hồn đã bỏ trốn đến thế giới khác (Trái đất - Hàn Quốc) đó chính nữ9. Nhưng vì lời nguyền của Leila nên dù có ở đâu Pen vẫn sẽ bị người thân ghét bỏ.

Nữ9 hiện tại bị ung thư dạ dày và nếu cô đánh bại được phản diện thật sự cô sẽ được trả về trái đất và có một cơ thể khoẻ mạnh.

Công tước được Pen cảnh báo nên cũng phát hiện ra Leila đang giả mạo con gái mình. Hai bên lật mặt bem nhau, bên công tước thua sml, xém chết thì được Pen đến cứu (cô đã lấy được sức mạnh cổ đại thông qua đũa phép).

Thằng hiệp sĩ bị Leila tẩy não, tạo phản chiếm cung điện bắt cóc Pen giam lỏng ở cung hoàng hậu. Được na9 hoàng thái tử đến cứu.

Hai bên tử chiến. Leila chết, thằng hiệp sĩ k rõ tung tích, hoàng thái tử bị thương nặng , bán sống bán chết nhưng vẫn cười cho nữ9 lựa chọn trở về thể giới cũ. Nữ9 từ chối và mang cơ hội trị liệu cho na9.

Hai người kết hôn và có một tiểu công chúa báo vcl 🤣

Về công tước thì biết con gái đã chết từ lâu, Ivonne trở thành một linh hồn với hình dạng một đứa trẻ, con bé nhìn thấy Leila lừa gạt cha và các anh trai nhưng không thể làm gì. Mọi chuyện đã kết khúc nên con bé cũng siêu thoát được.

Anh thỏ thật ra cũng là người hồi quy nhưng mất trí nhớ. Sau khi thoát khỏi điều khiển của Leila ở kiếp trước, ổng là người đã sử dụng hết sức mạnh để quay ngược thời gian.

Ông anh cả cũng thoát khỏi ám ảnh do khi còn bé dẫn em gái đi chơi mà để con bé bị lạc mất. Ổng luôn sống trong tội lỗi với em gái nên là người bị tẩy não nặng nhất. Cho đến khi Leila phá hủy khu vườn nơi người mẹ quá cố đã tạo nên, điều mà Ivonne thật sự k bao giờ làm thì ổng mới nhận ra Leila là giả mạo.
Meo Meo
Meo Meo Cấp 4
Ăn thịt gà contại cái poster hong để ổng nên nhiều khi cx lú
Scarlette Schnelle
Scarlette Schnelle Cấp 4
Ăn thịt gà con....ủa? sao khác của t đọc v?
kali be
kali be Cấp 4
s t thấy nư9  vẽ ngày càng xấu ấy nhờ emo
Công chúa Athanasia
Công chúa Athanasia Cấp 4
omg, truyện hay lắm...nhưng mà tôi ko đọc đc nữa r...tôi sắp đi r... buồn thật, vẫn chx end nữa kia mà...tại sao vemo
Công chúa Athanasia
Công chúa Athanasia Cấp 4
Công chúa Athanasiatôi đi chết đó, ung thư não sắp ngủm tới nơi
Nhậm Bình Sinh
Nhậm Bình Sinh Cấp 4
Công chúa AthanasiaVậy hử
Linh La
Linh La Cấp 4
Công chúa AthanasiaSang truyen gi ho đọc đi bạn. Full rồi
bông lan trứng muối
bông lan trứng muối Cấp 4
Công chúa Athanasiareally?
Su Lucky
Su Lucky Cấp 4
Công chúa Athanasiatruyen g hot full rồi í
Em bé
Em bé Cấp 4
Linh Labển mới đến 138 hay 139 còn chậm hơn bên này
Anbatokum
Anbatokum Cấp 4
Ích li é sucvat vlemo
Lam Hoa
Lam Hoa Cấp 4
Anbatokum Bn ôi chưa đến lúc nó quay xe đâu bn nghĩ kĩ đi tại sao nó lại làm vậy emo nếu muốn mik giải thick cho
phuong mina
phuong mina Cấp 3
Lam HoaNói cho mình biết với ạ
Lam Hoa
Lam Hoa Cấp 4
phuong minaCái này là giả thuyết của tui nên chưa chắc đc tui nghĩ rằng ick le làm vậy vì có một mục đích là biến nữ chính này thành ng bt khi bị đuổi khỏi gia tộc ah ấy mới có thể đường đường chính chính bảo vệ và cưới cô ấy tránh đc dào cản giữa quý tộc và nô lệ hoặc là theo chiều hiến sv của bạn trên đã nói nhưng ick le rất thông minh bn đọc nhiều bn sẽ hiểu ink le đã thấy nữ chính mik chuẩn bị bị cướp từ tay một trong các nv nam đơn giản vì ah ta ko muốn ng mik yêu sâu đậm bị cướp nên ah ta buộc phải trả một cái giá để biến cô nữ 9 thành vk mik
Lam Hoa
Lam Hoa Cấp 4
phuong minaMik cũng còn kha khá giả thuyết nhưng nói dàu quá thì ngại emo
Edmond Dantès
Edmond Dantès Cấp 4
Hóng quá
So da
So da Cấp 4
Lúc nào mới có tập mới zậy ! emo
Linh La
Linh La Cấp 4
So datruyệngìh đọc đi bạn. End rồi
So da
So da Cấp 4
Linh Lacảm ơn bẹn nhìu
Puw Puw nè
Puw Puw nè Cấp 4
Linh LaTruyện chữ á
Nguyen Kim anhh
Nguyen Kim anhh Cấp 4
máaaaa=)))tg cho a tui ra chuồng gà quài zậyyy,bao h a tui mới trở lại và an ủi chị tui đâyy,bả sắp k trụ đc r TTemo
Vl
Vl Cấp 4
Anh hoàng tử của tui đâu!!! Ra chuồng gà quài vậy!! Trả đây!!!emo
Mary Jay
Mary Jay Cấp 4
Triệu hồi anh thái tử đưa chị tui và Emily đi đi, con quỷ kia sẽ hại chị mất emo
Chả Cốm
Chả Cốm Cấp 3
Giờ cho cái motip nữ chúa và người hầu vô là đẹp=))))
Bảo Nguyên
Bảo Nguyên Cấp 3
tinnhs mỗi tóc vàng vs tóc hồng thôi
Monohana Yuki
Monohana Yuki Cấp 4
Có ai để ý tới mức độ của màu trắng trong ổ khóa độ hảo cảm hông, thiệt tình ko đoán đc nó có ý nghĩa gì chả kẽ là độ trung thực sao
Rosalin
Rosalin Cấp 3
Monohana YukiLà mức độ thuần khiết của t/y, màu đen là t/y toxic với độc hại, ngoài ra còn có màu sắc ổ khoá nữa
Cam: chiếm hữu (này có đen trong lỗ khoá)
Hồng: tình cảm gia đình (lỗ khoá trắng)
Đỏ: t/y thuần khiết (trắng)
Tím: t/y không nói thành lời (trước đen do hiểu lầm giờ trắng)
Đen: t/y lợi dụng, gây tổn thương (lỗ khoá đen)
Monohana Yuki
Monohana Yuki Cấp 4
RosalinÝ tui không hỏi tới màu sắc màu đen đỏ hồng vàng... Ko quan trọng, mà hỏi cái ổ khóa bên trong vòng tròn ă, của hoàng thái tử với anh thứ là màu trắng đầy ổ khóa nhưng độ hảo cảm không quá cao, còn của anh nô lệ màu trắng chỉ chiếm 1/3 trong khi độ hảo cảm gần 100
Bùi An
Bùi An Cấp 4
Monohana YukiTui nghĩ là cái ổ khoá là thể hiện tình yêu có thật hay ko á. Nếu màu đen là kiểu t/y toxic á còn màu trắng là kiểu thuần khiết.
 Tea
Tea Cấp 4
Monohana YukiBạn Rosalin có nói rồi ý. Là mức độ thuần khiết của t/y (hiểu như chỉ có tình yêu chân thành, không mang ý nghĩ khác á)